Friday, February 7, 2014

Heart 2


Better by far I should forget and smile. =') 
The other half, sifatnya bukan memiliki, tapi itu kurniaan, anugerah Allah. 
Oleh itu, belajarlah untuk lepaskan apabila ia bukan untukmu. 
Belajar lah untuk menghargai apabila Allah swt sudah kurniakan dia untukmu. 

Demi Rabb. 
Sahaja aku lepaskan kamu kerana Allah taala.


No comments: